Diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet är fel. Det säger också lagen.

Diskriminering på grund av graviditet eller familjeledighet är ett fenomen som jämställdhetsombudsmannen och arbetstagarförbunden i kvinnodominerade branscher känner väl. Det handlar om ett betydande problem. Endast en liten del av dem som utsätts för diskriminering vågar ta tag i saken och söka hjälp.

Samhället behöver barn. Arbetsmarknaden behöver arbetstagare. Arbetstagarna är mammor och pappor som barnen behöver. Diskriminering på grund av graviditet har långsiktiga effekter.

Jämställdhetsombudsmannen anser att det är viktigt att det förs en kampanj mot detta. På denna sida hittar du praktiska råd och information för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

Har du eller någon som du känner diskriminerats på grund av graviditet?:

N=1033

.. ..
Ja
Nej

Arbetsgivaren var:

N=1018

STATEN
-
KOMMUN
-
FÖRETAG
-
NÅGON ANNAN
-