Kun haet töitä

 • Sinulla on oikeus olla kertomatta työnhakutilanteessa raskaudestasi.
 • Ilmoita työnantajalle raskaudestasi viimeistään 2 kk ennen äitiysvapaan aiottua alkamisaikaa.
 • Jos hakemasi työ on sellaista, että siitä on vaaraa sinulle tai sikiölle, kerro työnantajalle raskaudestasi, kun sinut on valittu tehtävään. Työnantaja selvittää työsuojelulliset toimenpiteet.

Työhönottopäätöksen pitää perustua pätevyyteen. Työhönotto-
päätökseen ei saa vaikuttaa se, että

 • olet raskaana
 • sinulla on lapsia
 • olet perhevapaalla tai aiot tulevaisuudessa jäädä perhevapaalle.

Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

Kun olet töissä

 • Kun tulet raskaaksi tai ilmoitat jääväsi perhevapaalle, sinua ei saa syrjiä raskauden tai perhevapaasi vuoksi työpaikalla esimerkiksi tehtävien jaossa, palkkauksessa, uralla etenemisessä tai hakeutuessasi koulutukseen.
 • Sinua ei saa irtisanoa raskauden takia. Koeaikanakaan työsopimustasi ei saa päättää raskauden vuoksi.
 • Jos olet määräaikaisessa työsuhteessa, raskautesi tai perhevapaasi ei saa vaikuttaa työsopimuksesi jatkamiseen tai vakinaistamiseen. Määräaikaista työsopimustasi ei saa myöskään päättää perhevapaan alkuun.

Kun olet perhevapaalla

 • Jos työpaikallasi tapahtuu muutoksia perhevapaasi aikana, sinut pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät.
 • Sinua ei saa irtisanoa perhevapaan aikana taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ellei työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.

Kun palaat töihin

 • Kun palaat perhevapaalta töihin, sinulla on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissäsi.
 • Työnantaja ei saa vaihtaa sinua uuteen työntekijään tai sijaiseesi, vaikka työnantajan mielestä sijaisesi olisikin sinua pätevämpi.

Toimi heti!

EPÄILETKÖ, ETTÄ SINUA ON SYRJITTY RASKAUDEN TAI PERHEVAPAAN PERUSTEELLA?

 • Tasa-arvovaltuutetulta saat ohjeita ja neuvoja, jos epäilet tulleesi syrjityksi.
 • Jos kuulut ammattiliittoon, ota yhteyttä luottamusmieheen ja selvitä oikeutesi.
 • Tasa-arvovaltuutetun neuvot ovat ilmaisia. Ammattiliittojen jäsenmaksu sisältää oikeuden juridiseen neuvontaan.
 • Voit ottaa yhteyttä myös julkiseen oikeusavustajaan, lakiasiaintoimistoon tai asianajajaan. Lakipalvelut ovat yleensä maksullisia. Tarkista, onko sinulla sellainen oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikulut.
 • Voit kysyä ohjeita ja neuvoja myös oman alueesi työsuojeluviranomaisilta aluehallintovirastosta (AVI).

Linkit