TYÖNANTAJA, TESTAA ASENTEESI:

MITEN KOHTELISIT TYÖNHAKIJAA/TYÖNTEKIJÄÄ, JOS HÄN EI OLISI RASKAANA TAI PERHEVAPAALLA?

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET

TYÖHÖNOTTO

 • Haastattelussa tai työhönottolomakkeessa ei saa kysyä työnhakijan raskaudesta, perheenperustamissuunnitelmista tai vanhemmuudesta.
 • Työsuojelun kannalta tarpeelliset toimenpiteet selvitetään vasta sen jälkeen, kun työntekijä on valittu.
 • Työsopimuslain mukaan raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kk ennen äitiysvapaan aiottua alkamisaikaa.
 • Työhönottopäätöksen pitää perustua pätevyyteen. Työhönottopäätökseen ei saa vaikuttaa

    - hakijan raskaus
    - se, että hänellä on lapsia   
    - se, että hän on perhevapaalla tai aikoo jäädä tulevaisuudessa perhevapaalle.

  Tämä koskee myös määräaikaisia työsuhteita.

 • Työsuhdetta ei saa rajata kestämään vain äitiys- tai perhevapaan alkuun eikä raskaus tai vanhemmuus saa muutenkaan vaikuttaa työsuhteen pituuteen.

TYÖSSÄ

 • Raskaus on epäasiallinen ja laissa kielletty peruste työsopimuksen purkamiseen koeajalla.
 • Työntekijän määräaikaisen työsuhteen jatkamiseen tai vakinaistamiseen ei saa vaikuttaa se, että hän on raskaana tai perhevapaalla.
 • Kun työntekijä tulee raskaaksi tai ilmoittaa jäävänsä perhevapaalle, häntä ei saa syrjiä esimerkiksi tehtävien jaossa, palkkauksessa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä.
 • Työntekijää ei saa irtisanoa raskauden tai perhevapaan takia.
 • Perhevapaalla oleva työntekijä pitää ottaa huomioon samalla tavalla kuin muutkin työntekijät.

TYÖHÖNPALUU

 • Perhevapaan aikana työntekijää ei saa irtisanoa taloudellisista tai tuotannollisista syistä, ellei työnantajan toiminta lakkaa kokonaan.
 • Perhevapaalta palaavalla työntekijällä on ensisijaisesti oikeus jatkaa entisissä työtehtävissään.
 • Häntä ei saa vaihtaa sijaiseen tai toiseen työntekijään, vaikka työnantaja pitäisi tätä pätevämpänä.